søndag 19. mars 2023

Skitur: Rundtur i tåke i Romeriksåsene fra Harestua

Rundtur på ski i Romeriksåsene fra Harestua, ca 49.9km. Ruten: Harestua - Piperen - S. Tvekjelleren - Sølvtjernet - S. Tvekjelleren - Råsjøen (vei) - Tangen - Bjertnessjøen - Vardåsen - Bekkestua - Kirkebyvangen - Hakkim - Råsjøen - Sæterbekken - Harestua.

Opp fra Harestua.

Ut i en grå verden på Langpiperen.

Trær i tåken fra Langpiperen.

Langpiperen.

Dampiperen.

Til Piperen.

Ved Toreren.

Mot Søndre Tvekjelleren.

How to disappear (Søndre Tvekjelleren).

Råsjøen.

Tangen.

Ved Råsjøstua.

Opp mot Vardåsen nær Hjelletjernet.

Furu i tåken.

Mot Bekkestua.

Landskap i tåke.

Bekkestua.

Kirkebyvangen.

Mot Hakkim.

I en grå verden.

Hakkim.

Vesle Elsjø.

lørdag 11. mars 2023

Skitur: Fra Stryken til Elveli

Skitur fra Stryken til Elveli, ca 46.7km. Ruten: Stryken - Skillingen - (Store Daltjuven) - Katnosa - Holoa - Tverrsjøen - Skarvvatnet - Finnstad - Spålen - Sandbekkmana - V. Sandungen - Kveldroshøgda - Heikampen - Elveli.

Over Store Skillingen.

Snøploghøgda.

Katnoshøgda.

Katnosa.

Målvikdalen.

Kloppmyrene.

Holoasetra.

Skarvvatnet.

Finnstad.

Bamse og andre steder i verden.

Finnvatnet.

Finnvatnet.

Mot Spålen.

Tvetjerna.

Over Sandbekkmana.

Snutetjernet.

Utsikt over Vesle Sandungen.

Vesle Sandungen.

Mot Langsmaltjern.

Heikampen.

Utsikt fra Heikampen.

Ved Gransetervollen.

søndag 5. mars 2023

Skitur: Rundtur fra Skullerud om Nord-Elvåga, Deledalen, Skålsjøen og Simmingsmyr

Rundtur på ski i Østmarka fra Skullerud, ca 28.1km. Ruten: Skullerud - Rustadsaga - Nøklevann - Mariholtet - Nord-Elvåga - Deledalen - Halssjøen - Drettvannet - Skålsjøen - Løkensetermyrene - Eriksvann - Søndre Elvåga - Øgarden - Skullerud.

Nøklevannet.

Ved Sarabråten.

Live på Nord-Elvåga.

Deledalen.

Deledalen, ikke trikkeskinner her.

Drettvannet.

Før Skålsjøen.

Ved Skålsjøen.

Simmingsmyr.

Simmingsmyr.

Nesten fullmåne.

Sør-Elvåga.

populære innlegg