søndag 28. mai 2023

Kjentmannsmerket: Lille Haukåsen 331moh, Vågheim Nordre Skytten, Tømmerrenne Nordre Krokvann, Næss-bo, Bergvegg ved Svartkulp

Vandring i Østmarka. Kjentmannsposter: Lille Haukåsen 331moh, Vågheim Nordre Skytten, Tømmerrenne Nordre Krokvann, Næss-bo, Bergvegg ved Svartkulp.

Grønt på veien opp mot Mariholtet fra Ellingsrudåsen.

Djevelens Prekestol.

Haukåsen.

Lille Haukåsen, 331 moh.
Her var det en gang utsikt, hvor man kunne se både Norefjell og Gaustatoppen i horisonten.

Liten myr i Østmarka på vei mot Nordre Skytten.

På sti mot Nordre Skytten.

Vågheim Nordre Skytten.
Tidligere husmannsplass under Losby, her var det også serveringssted før hytta ble demontert og fraktet i henhold til at Elvåga ble til drikkevannskilde i 1941.

Sør-Elvåga ved Nordre Skytten.

En lettere irritert padde på stien.

Plankegang over myr.

Sta huggorm som ikke ville flytte på seg, så da måtte man ta turen rundt.

Grastjernet.

Tømmerrenne Nordre Krokvann.
Denne renna ble bygget for å frakte tømmer ned den bratte og kronglete bakken fra Nordre Krokvann til Røyrivannet.

Tonevannet.

Næss-bo.
Brødrene Johan og Albert Næss bygget og bodde i flere ulovlige boliger i Østmarka over flere år, men her ved Mosjøen skal Johan Næss ha fått bygge en liten bolig på lovlig vis.

Skjelbreia.

Kveldssol i Østmarka på vei mot siste kjentmannspost.

Bergvegg ved Svartkulp.
En rundt 75 meter lang og 7 meter høy bergvegg dannet ved siste istid.

Rådyr ved Østmarkskapellet.

Rundvannet.

lørdag 20. mai 2023

Tunsbergleden: Fellesvandring fra Sandefjord til Larvik

Fellesvandring på Tunsbergleden fra Sandefjord til Larvik med Pilegrimsfellesskapet St. Jakob.

Hvalfanger-monumentet i Sandefjord.

Utsikt over Sandefjord.

Ikke ofte man får en fisk med solbriller på på kroken.

Gruppen i Hjertnessskogen.

Hjertnesskogen.

Med Pilegrimsfellesskapet St. Jakob på vandring gjennom det kulturelle landskapet i Vestfold.

Langsmed Virikbekken.

På brede stier gjennom Marumskogen.

I Marumskogen.

Liljekonvallen har begynt å blomstre.

Forbi idylliske hus i vakre områder.

Istrehågan.

Istrehågan.

Sandtrahelleren.

Gammel stein ved Tjøllingveien.

Ornament på Tjølling kirke.

Valbysteinene.

Gjennom liten park på vei inn i Larvik.

Promenade på vei til Larvik kirke.

Framme ved Larvik kirke.

torsdag 18. mai 2023

17. Mai til fots og på ski i Marka

Tur til fots og på ski i Krokskogen og Nordmarka 16-18. Mai. Overnatting på Smedmyrkoia og Sinnerdammen. Til fots opp til Smedmyrkoia fra Skansebakken. På ski og til fots fra Smedmyrkoia til Sinnerdammen, ca 20.5km. Til fots og på ski fra Sinnerdammen og tilbake til Sørkedalen skole, ca 10.8km.

Ruten 17. Mai: Korsbekken - Store Oppkuvvatnet - Gagnumsætra. (Aurtjern) - Loka. Storflåtan - Spålsveien - Spålsætra - Auretjern - Sinnerdammen - Store Sindera - Bjønnputtdalen - Mosjøen - Sinnerdammen.
Ruten 18. Mai: Sinnerdammen - Auretjern - Spålsætra - Spålsveien - Storflåtan. Gagnumæstra - Store Oppkuvvatnet - Kjagdalskrysset

Fra start på turen ved Nedre Lyse i Sørkedalen.

Opp fra Sørkedalen.

Smedmyrkoia.

Brettspill om kvelden på Smedmyrkoia, Arkham Noir: Case #2 - Called Forth By Thunder.

På vei over Oppkuven, her ved myren ved Vesle Langtjern.

Mot Villmannsdalen.

Gjennom Villmannsdalen.

Utsikt over Skamrek fra Gagnumsætra, skiløypa synlig på isen.

Fra Loka, det ble full stopp og retrett gjennom skauen litt lengre borte.

Loka.

En røyskatt som gikk i skytteltrafikk over isen ved demningen på Storflåtan.

Over myrene mot Spålsveien etter Storflåtan.

Stort sett sammenhengende snø på Spålsveien etter å ha kommet opp til toppen av bakkene fra Storflåtan.

Spålsetra.

Spålen, skiløypa er tydelig men ville nok ikke tatt sjansen på å følge den.

Auretjern, her klamrer skisporene seg fast til siste åndedrett.

Auretjern, en kombinasjon av snørester, vann og myr måtte til for å komme seg videre.

Divergerende rutevalg i retning Sinnerdammen.

Ett smalt gjenstående skispor langsmed det lille tjernet før Sinnerdammen.

Sinnerdammen.

Opp mot Store Sindera er snøen på vei til å ta ferie.

Krysningen over i Bjønnputtdalen.

Mosjøen.

Tilbake mot Sinnerdammen over en provisorisk bro.

Brettspill om kvelden på Sinnerdammen, TIME Stories Revolution: Cavendish.

Jeg delte hytta sammen med denne lille ivrige krabaten.

Tilbake over den smale sålen fra Sinnerdammen.

Skisporene over Auretjern mot Vesle Ugla.

Store Oppkuvvatnet.

Nede ved Sørkedalen igjen, ved Søndre Åmot.

populære innlegg