søndag 29. januar 2023

Skitur: Stryken til Sognsvann

Skitur fra Stryken til Sognsvann, ca 36.2km. Ruten: Stryken - Hakloa - Kikutstua - Østre Fyllingen - Glåmene - Hestemyra - Nordmarkskapellet - Aurtjern - Aurtjernsliene - Skjennungen - (Rakkeseter) - Ullevålseter - Sognsvann.

Bjønnputten.

Myren før Nordre Måsjøen.

Nordre Måsjøen.

Hakloa.

Østre Fyllingen.

Smedmyra.

Utsikt mot Kikut.

Glåmene.

Solen fra Myrås.

Aurtjernsliene.

Aurtjernsliene.

Skjennungen.

lørdag 28. januar 2023

Skitur: Sollihøgda til Skansebakken

Skitur fra Sollihøgda til Skansebakken, ca 48.4km. Ruten: Sollihøgda - Høgåsen - Finneflaksetra - Kongens Utsikt - Retthelltjernet - Skardtjernet - Gyrihaugflaka - Løvlia - Løvliflaka - Heggelivannene - Slora - Skansebakken.

Tvetjerna.

Utsikt over Holsfjorden fra Høgåsen.

Preståsen.

Ned mot Sønsterudelva.

Lysoverheng.

Sønsterudelva.

Kongens Utsikt over Ringerike.

Tyrifjorden.

Over myr etter Retthellertjernet.

Tre i enden av tretunnelen.

På vei mot Skardtjernet.

Solen gjemt bak et slør på vei mot Løvlia.

Ved Løvlia.

Sol fra Løvlia.

Løvliflaka.

Løvliflaka.

Nordre Heggelivatnet.

Rester av Holsledningen.

Søndre Heggelivatnet.

'Mast down'.

Gråseterhytta.

Gråseterveien.

mandag 23. januar 2023

Tromsø International Film Festival 2023

Bilder fra tur til Tromsø og TIFF 2023 (Tromsø International Film Festival).

Pixies burger på Blårock.

Irene og Vegar på Blårock.

Tromsø.

Tromsø fra fjellheisen.

Fløya.

Tromsø fra Fløya.

På Fløya.

Utsikt fra Fløya.

Tromsdalstinden.

Utsikt fra Fløya.

Ishavskatedralen.

Gammel kiosk, Tromsø.

Verdensteateret.

Streetart by Rampestrek.

Pepperpasta på Cafe Sånn.

Cafe Sånn.

Utenfor Hålogaland Teater.

Fra visningen av Arran 360.

Tromsø.

Lysbjørn.

Prostneset.

Tromsø domkirke.

Fra snarveien, Smugtitt.

Øllys.

Rakettkiosken.

populære innlegg